מערכת דוחות

מדריך שימוש במערכת דוחות
ראשית נכנס למערכת על ידי הזדהות:
1. מזהה חברה,
2. שם משתמש
3. סיסמה

1. לאחר שביצענו כניסה למערכת, נבחר בממשק דו"חות

2. כעת יהיה באפשרותנו לבחור 2 סוגי דוחות

או מנהל דו"חות

או דו"חות אנליטיים

אם נבחר באפשרות של הדו"חות אנליטיים

יפתחו לנו אפשרויות של דוחות קבועים במערכת:
דוחות אלה עוברים עיבוד לילי, לכן המידע בהם יהיה נכון ליום האתמול

ברגע שנבחר דוח מסויים, יהיה עלינו להפיק את הדוח, באמצעות הגדרת הדוח,
לדוגמא דוח מצב משרות:

לאחר שנסיים להגדיר את החיתוכים הרלוונטים, נלחץ הצג ונריץ את הדוח (לחיצה על הצג)
ונקבל תחת לשונית תצוגת הדוח את הדוח שהגדרנו,

את הדוח ניתן לייצא, ל- Word, PDF, Excelוכו', על ידי לחיצה על  

אם נבחר באפשרות של מנהל הדו"חות

דוחות אלה שואבים את הנתונים ישירות ממסד הנתונים, ועל כן המידע בהם נכון לרגע הפקתן
תחת אפשרות זאת של מנהל הדוחות אנחנו בונים את הדוח מתחילתו ועד סופו, קובעים את השדות
הרלוונטים, וכן את מסנני הדוח.

ברגע שנבחר באפשרות מנהל דוחות, יפתח בפנינו המסך הבא:

כאשר תחת "דו"חות פרטיים" יופעו דוחות שהמשתמש יצר תחת היוזר שלו ורק הוא רואה את הדוח
תחת "דו"חות ציבוריים" יופעו דוחות שהמשתמש שמר תחת היוזר שלו והוא מגדיר מי רואה את הדוח
תחת "דו"חות חברה" יופעו דוחות שהמשתמש יצר תחת היוזר שלו וכל החברה תראה את הדוח
ותחת "דו"חות מובנים" מופיעים דוחות שאנחנו יצרו, הם רק להמלצה

ברגע שנרצה להפיק דו"ח חדש, נלחץ על האייקון

כעת יפתחו לנו 3 שלבים, שעל ידם נגדיר את הדו"ח


כעת נבחר על מי נרצה להפיק את הדוח:
אם נבחר מועמדים,

נצטרך לבחור על מי ברצוננו להפיק את הדוח, על מועמדים, מועמדים ופעילויות, מועמדים ושיוכים למשרה
אותו כנ"ל, אם נבחר לקוחות, ספקים, דוחות מיוחדים,
לאחר שבחרנו את הנושא עליו אנו רוצים להקים את הדוח, נלחץ עליו,

ואז נלחץ על 

כעת נצטרך לעבוד על מבנה הדו"ח, נגדיר את השדות שאנו רוצים שיופיעו בדוח, את הסדר שלהם וכו'
נבחר מתוך הרשימה את השדות הרלוונטים עבורנו, כאשר (V) ליד שם העמודה מסמן את העמודה שנבחרה

במידה ונרצה להוסיף עמודה חדשה נלחץ על העמודה ונראה שהיא נצבעת בכחול