מדריך להוספת איש קשר במערכת

מדריך להוספת איש קשר במערכת

ראשית יש להיכנס ליחידה הרלוונטית/ללקוח ואז להוסיף עובד/איש קשר תחת היחידה/ הלקוח על ידי לחיצה על האייקון:

  y1

לאחר מכן יש להיכנס למשרה הרלוונטית ולהוסיף את איש הקשר (לבחור אותו מתוך רשימה) שהוספתם תחת היחידה:

y2

געת תוכלו אם איש קשר זה הינו איש קשר ראשי או לא

ואף תוכלו לבחור האם אותו איש הקשר יירשם בצורה אוט' בנמנעי המייל בעת שליחת קו"ח ( כאשר לוחצים על מצב שיוך למשרה-> קו"ח נשלחו,  ישנה האפשרות כי כתובת המייל תופיע בצורה אוט' במידה ותסמנו בשלב זה, של איש קשר למשרה, וי V)