איך לאפס סיסמא בתוכנת גיוס כוח האדם של נילוסופט?

מערכת הגיוס- Hunter EDGE מאפשרת 3 ניסיונות להזנת הסיסמא לפני שהמשתמש ננעל מטעמי אבטחת מידע. קיימת מדיניות אבטחת מידע הקובעת שכל חצי שנה על המשתמש לבצע שינוי סיסמא על מנת לשמר על נהלי אבטחת המידע. לקראת תאריך פקיעת תוקף הסיסמא, המערכת מקפיצה הודעה למשתמש כי תוקף הסיסמא עומד לפוג ויש לבצע איפוס. מדיניות זו כמו […]
Read More