System umożliwia szybkie przypisanie kandydata do odpowiedniej pracy. Osoba rekrutująca może zarządzać statusem kandydata za pomocą wielu funkcji, natomiast za pomocą jednego kliknięcia dokonuje aktualizacji statusu kandydata przy czym może jednocześnie zaktualizować status kilku kandydatów naraz.