מדריך לשליחת קו"ח של מועמד ללקוח/מנהל מגייס

מדריך לשליחת קו"ח של מועמד ללקוח/מנהל מגייס

1. יש להגיע לכרטיס מועמד אשר את הקו"ח שלו מעוניינים לשלוח ולבחור בכפתור "שיוך למשרה":

s1

2. לאחר שיוכו של המועמד למשרה הרלוונטית, יש לבחור ב"מצב-חיובי" ולאחר מכן לבחור מבין האפשרויות בשדה "קו"ח נשלחו":

s2

3. ניתן לכתוב תוכן למייל, לבחור את הנמענים ולצרף תקציר וחו"ד לקו"ח במידה ורוצים.
הקו"ח ייצאו בצורת פורמט מסודר (Word) עם התכנים שהוזנו יחד עם קובץ הקו"ח.
במידה וקיימים למועמד מספר קבצי קו"ח מצורפים ניתן לבחור איזה מהם לשלוח.
כמו כן, ניתן לבחור האם לשלוח רק את קובץ הקו"ח (רשום בתור "קו"ח מקוריים") או האם לשלוח בצורת הפורמט ("שלח בתבנית")

s3